首頁> 華語文能力測驗(TOCFL) > 華語文閱讀測驗:中級篇(泰語版)

華語文能力測驗(TOCFL)

華語文閱讀測驗:中級篇(泰語版)

數量:

總計:NT$400  

Facebook
Twitter
Google+

購買此商品的還購買過

商品規格表

 • [出版社]五南文化
  [作者]楊琇惠 著 林漢發 (Mr.Olan Sumananusorn) 譯
  [ISBN]9789571196671
  [版次]初版
  [裝訂/頁數]平裝/324頁
  [出版日]2018/05/21

  ※實際規格以您選擇的規格為主

商品簡介

 • 本書特色

  「華語文能力測驗」為一種「外語/第二語言能力測驗」。主要的測驗對象為母語不是華語的各界人士。此測驗共分為基礎、初等、中等和高等四個等級。
  Test Of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) เป็นการทดสอบระดับภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือภาษาที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลที่ไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่  การสอบวัดระดับภาษาจีน (TOCFL) แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
  作者依學生程度的高低及不同需求,擬計畫出版三本閱讀測驗。本書是專為學習華語中級生所設計的。
  ผู้เขียนได้แบ่งตำราชุดนี้เป็น 3 เล่ม โดยแบ่งจากระดับความยากง่ายของผู้เรียน โดยหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนระดับกลาง  
  這是一本「實用、活潑、創新」為編寫宗旨的教材。期使經由本書,不僅可供你參加華語文測驗,亦可成為學生自學、老師任教的好教材。

  หนังสือเล่มนี้เป็นตำราที่ออกแบบภายใต้แนวคิด “ใช้งานได้จริง เนื้อหาสนุกสนาน และสร้างสรรค์” ดังนั้น เล่มนี้จึงไม่เพียงใช้สำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีน ทั้งยังสามารถใช้เป็นแบบเรียนที่ผู้เรียนไว้เรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือครูผู้สอนไว้ใช้สอนภาษาจีนได้เช่นกัน 

  特點如下:
  1. 內容:本書以學生在日常生活中可能遇到的生活情境,將課文分成表格、對話、短文等三大篇。
  (1) 表格篇,包括臺灣高鐵時刻表、門診時間表、飯店房間價目表、夜市地圖、藥袋、……等10篇。
  (2) 對話篇,包括買東西、朋友聊天、搭捷運、蜜月旅行、失眠、約會……等10篇。
  (3) 短文篇,包括宵夜、父親節的由來、數字「四」、有幾桶水、不能說的秘密、臺灣的小吃、月餅……等30篇。
  試圖以多元的生活情境內容,貼近及增進學生的閱讀能力。篇篇精彩,篇篇實用!

  2. 編排:每課內文是以課文、問題練習及單字的順序呈現。會將單字放在最後,是為了能讓學生在課後能進行自我測驗。

  ลักษณะเด่นของตำราเล่มนี้ ประกอบด้วย
  1. ด้านเนื้อหา เล่มนี้มีเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน แบ่งบทเรียนเป็น 3 ส่วน ในรูปแบบ ตาราง บทสนทนา และบทความสั้น 
  (1) เนื้อหาในส่วน “ตาราง” มี 10 บท ประกอบด้วย ตารางเวลารถไฟความเร็วสูง ตารางเปิดทำการของคลินิค ตารางราคาห้องพักของโรงแรม แผนที่ตลาดกลางคืน ฉลากยา เป็นต้น   
  (2) เนื้อหาในส่วน “บทสนทนา” มี 10 บท ประกอบด้วย การซื้อของ การสนทนาระหว่างเพื่อน การนั่งรถไฟ การท่องเที่ยว การนอนไม่หลับ การออกเดท เป็นต้น  
  (3) เนื้อหาในส่วน “บทความสั้น” มี 30 บท ประกอบด้วย การกินอาหารมื้อดึก ที่มาของวันพ่อ  เรื่องเล่าของเลข 4 มีน้ำกี่ถัง  ความลับที่พูดไม่ได้ ของทานเล่นไต้หวัน ขนมไหว้พระจันทร์ เป็นต้น  
  เนื้อหาที่หลากหลายและใช้งานได้จริง จะเสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้เร็วขึ้น
  2. ด้านการจัดเรียงของบทเรียน ในแต่ละบทจะมีบทเรียน แบบทดสอบ และคำศัพท์ตามลำดับ โดยการจัดวางคำศัพท์ไว้ด้านหลังสุด เพื่อจะให้ผู้เรียนสามารถทบทวนและทดสอบหลังจากอ่านบทเรียนเสร็จแล้ว


  本書簡介

  「華語文能力測驗」為一種「外語/第二語言能力測驗」。主要的測驗對象為母語不是華語的各界人士。此測驗共分為基礎、初等、中等和高等四個等級。
  Test Of Chinese as a Foreign Language (TOCFL) เป็นการทดสอบระดับภาษาจีนในฐานะภาษาต่างประเทศ หรือภาษาที่ 2 กลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลที่ไม่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่  การสอบวัดระดับภาษาจีน (TOCFL) แบ่งเป็น 4 ระดับ ได้แก่ ระดับพื้นฐาน ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง
  作者依學生程度的高低及不同需求,擬計畫出版三本閱讀測驗。本書是專為學習華語中級生所設計的。
  ผู้เขียนได้แบ่งตำราชุดนี้เป็น 3 เล่ม โดยแบ่งจากระดับความยากง่ายของผู้เรียน โดยหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนภาษาจีนระดับกลาง  
  這是一本「實用、活潑、創新」為編寫宗旨的教材。期使經由本書,不僅可供你參加華語文測驗,亦可成為學生自學、老師任教的好教材。

  หนังสือเล่มนี้เป็นตำราที่ออกแบบภายใต้แนวคิด “ใช้งานได้จริง เนื้อหาสนุกสนาน และสร้างสรรค์” ดังนั้น เล่มนี้จึงไม่เพียงใช้สำหรับเตรียมสอบวัดระดับภาษาจีน ทั้งยังสามารถใช้เป็นแบบเรียนที่ผู้เรียนไว้เรียนรู้ด้วยตัวเอง หรือครูผู้สอนไว้ใช้สอนภาษาจีนได้เช่นกัน 

  特點如下:
  1. 內容:本書以學生在日常生活中可能遇到的生活情境,將課文分成表格、對話、短文等三大篇。
  (1) 表格篇,包括臺灣高鐵時刻表、門診時間表、飯店房間價目表、夜市地圖、藥袋、……等10篇。
  (2) 對話篇,包括買東西、朋友聊天、搭捷運、蜜月旅行、失眠、約會……等10篇。
  (3) 短文篇,包括宵夜、父親節的由來、數字「四」、有幾桶水、不能說的秘密、臺灣的小吃、月餅……等30篇。
  試圖以多元的生活情境內容,貼近及增進學生的閱讀能力。篇篇精彩,篇篇實用!

  2. 編排:每課內文是以課文、問題練習及單字的順序呈現。會將單字放在最後,是為了能讓學生在課後能進行自我測驗。

  ลักษณะเด่นของตำราเล่มนี้ ประกอบด้วย
  1. ด้านเนื้อหา เล่มนี้มีเนื้อหาที่เป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวัน แบ่งบทเรียนเป็น 3 ส่วน ในรูปแบบ ตาราง บทสนทนา และบทความสั้น 
  (1) เนื้อหาในส่วน “ตาราง” มี 10 บท ประกอบด้วย ตารางเวลารถไฟความเร็วสูง ตารางเปิดทำการของคลินิค ตารางราคาห้องพักของโรงแรม แผนที่ตลาดกลางคืน ฉลากยา เป็นต้น   
  (2) เนื้อหาในส่วน “บทสนทนา” มี 10 บท ประกอบด้วย การซื้อของ การสนทนาระหว่างเพื่อน การนั่งรถไฟ การท่องเที่ยว การนอนไม่หลับ การออกเดท เป็นต้น  
  (3) เนื้อหาในส่วน “บทความสั้น” มี 30 บท ประกอบด้วย การกินอาหารมื้อดึก ที่มาของวันพ่อ  เรื่องเล่าของเลข 4 มีน้ำกี่ถัง  ความลับที่พูดไม่ได้ ของทานเล่นไต้หวัน ขนมไหว้พระจันทร์ เป็นต้น  
  เนื้อหาที่หลากหลายและใช้งานได้จริง จะเสริมสร้างให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการอ่านได้เร็วขึ้น
  2. ด้านการจัดเรียงของบทเรียน ในแต่ละบทจะมีบทเรียน แบบทดสอบ และคำศัพท์ตามลำดับ โดยการจัดวางคำศัพท์ไว้ด้านหลังสุด เพื่อจะให้ผู้เรียนสามารถทบทวนและทดสอบหลังจากอ่านบทเรียนเสร็จแล้ว


 • 商品內容
 • 物流

目次

一、表格
1.臺灣高鐵時刻表
2.門診時間表
3.顧客意見調查表
4.舒服飯店房間價目表
5.永建夜市地圖
6.藥袋
7.訂婚喜帖
8.產品保證卡
9.九音樂會門票
10.集點活動

二、對話
11.夫妻對話
12.買東西
13.朋友聊天
14.買東西
15.搭捷運
16.蜜月旅行
17.失眠
18.有趣的故事
19.約會
20.學校宿舍

三、短文
21.消夜
22.手指長度研究
23.老王賣瓜,自賣自誇
24.誰是對的?
25.父親節的由來
26.難寫的萬字
27.杞人憂天
28.微笑
29.聰明的使者
30.送禮
31.吃「醋」
32.數字「四」
33.熟能生巧
34.我們來「講八卦」!
35.「樂透」樂不樂?
36.愚人節
37.「低頭族」小心!
38.咖啡時間
39.失眠
40.有幾桶水?
41.水餃的故事
42.空中飛人──麥可喬登
43.不能說的秘密
44.統一發票
45.運動家的精神
46.臺灣的小吃
47.讀萬卷書不如行萬里路
48.傘的故事
49.月餅
50.蟑螂

解答

可選取貨方式: 郵局寄送
7-11超商純取貨
門市取貨
全家超商純取貨
全家超商取貨付款
7-11超商取貨付款
海外郵寄(按重量計費)
台灣郵局國際快遞商品問與答(共0則諮詢)

暫時還沒有任何商品問與答的訊息!
總計 0個,共 1 頁。 第一頁上一頁下一頁最末頁
姓名:    《立即登錄》
E-mail:
諮詢內容:
captcha
驗證碼:
瀏覽記錄
0

我的購物車

購物車還沒有商品,趕緊選購商品吧!

錯誤提示

加入成功

請先選取規格項目

數量